Ga naar de inhoud
Personaliseer je eigen koffer

PRIVACY VERKLARING

Princess Traveller neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Princess Traveller verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Princess Traveller heeft het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. U wordt geadviseerd deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de laatste versie heeft. De meest recente versie van de privacyverklaring vindt u op de website van Princess Traveller.

Gegevens beveiligen

Princess Traveller heeft passende technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Princess Traveller maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Princess Traveller kiest daarmee voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die worden verwerkt.

Gegevens verwerken

Princess Traveller verwerkt alleen de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Adres
  • Postcode en Plaats


Doeleinden

Princess Traveller verwerkt persoonsgegevens van consumenten of klanten om telefonisch of schriftelijk contact op te nemen. Verder gebruikt Princess Traveller de verkregen persoonsgegevens voor verzending van reserve onderdelen, offertes, brochures en marketing materialen.

Gebruik van cookies

Princess Traveller gebruikt geen cookies op www.princesstraveller.com. Princess Traveller maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Ook door Google Analytics worden cookies geplaatst. De verkregen informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daarom hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag daardoor de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden. Ook heeft Princess Traveller het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.

  • Schakel ‘cookies van derder’ automatisch uit in uw browser
  • Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden.
  • U kunt geplaatste cookies altijd verwijderen uit uw browser en evt. blokkeren per domein.


Gegevens delen

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in onze database. Wij verkopen of delen uw gegevens niet met derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waarvoor wij opdracht hebben gegeven.

Gegevens wijzigen

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens aan te laten passen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen (per post of per e-mail). Princess Traveller neemt uw verzoek uiterlijk binnen vier weken in behandeling.

Gegevens bewaren

Princess Traveller bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen door ons verwijderd. Deze bewaartermijn geldt, mits er voor ons geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Gegevens verwijderen

Wanneer u een formulier hebt ingevuld of een product of dienst hebt afgenomen en in de toekomst geen e-mail van Princess Traveller wilt ontvangen, kun u zich te allen tijde weer uitschrijven door contact met ons op te nemen. Uw gegevens worden dan meteen uit ons bestand verwijderd en worden niet bewaard. U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking, of de gegevensverwerking op basis van een overeenkomst

Klachten en vragen over gegevensverwerking

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kun u zich natuurlijk tot Princess Traveller wenden. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. U heeft echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens leest u hoe u dit moet doen. Bij vragen over deze privacyverklaring, of inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u altijd contact opnemen via
e-mail: info@printmysuitcase.com
of per post: Princess Traveller, Raadhuisstraat 6, 4835JB Breda.

Versie: juni 2018 | Princess Traveller


Print my Suitcase

Ontwerp je eigen handbagagetrolley of reiskoffer.
Initialen, logo, design of foto, alles is mogelijk!
Kies je favoriete model koffer en personaliseer deze
tot je eigen unieke reisgenoot.

2022 Princess Traveller B.V. – alle rechten voorbehouden

BETAALMETHODES

Contact

info@printmysuitcase.com
+31 (0)20 214 81 81
Raadhuisstraat 6
4835 JB Breda
KVK 20160724